ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТАТУС БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ

проект розроблений народним депутатом України Лук'яненко Л. Г.

Цей Закон визначає правовий статус борців за волю України. Він сприяє відновленню історичної справедливості формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них, забезпечує створення належних умов для їхнього життєзабезпечення,

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні завдання Закону.

Закон спрямований на відновлення історичної справедливості щодо борців за волю України, визнання на державному рівні боротьби за незалежність України в ХХ сторіччі гідним і героїчним продовженням боротьбі нації за державну незалежність, складення їм національного пошанування та соціальної подяки шляхом:

- створення належних умов для підтримання здоров'я та активного довголіття;

- організації соціального та інших видів обслуговування;

- зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;

- виконання цільових програм соціального і правового захисту борців за волю України;

- надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я;

- увіковічення пам'яті загиблих і померлих борців за волю України.

Стаття 2. Особи, які мають особливі заслуги перед Україною.

Борці за волю України з числа учасників збройних визвольних та учасників мирних визвольних змагань відносяться до категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.

РОЗДІЛ ІІ. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ
УКРАЇНИ НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 1. Борці за волю України.

Борцями за волю України є особи, які брали участь у боротьбі за незалежність України в період з 27 лютого 1917 по 24 серпня 1991 р.р. в т. ч. і на території інших держав.

До борців за волю України належать:

- учасники збройних визвольних змагань які ставили за мету здобуття Української соборної самостійної держави збройним шляхом;

- учасники мирних визвольних змагань - особи які у складі об'єднань громадян або самостійно ставили за мету здобуття Української соборної самостійної держави мирними ненасильницькими діями.

Громадяни які добровільно надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань.

Стаття 2. Учасники збройних визвольних змагань.

Учасниками збройних визвольних змагань є особи, які брали участь у бойових діях за здобуття Української соборної самостійної держави

Стаття 3. Учасники мирних визвольних змагань.

Учасниками мирних визвольних змагань є особи, які брали участь у мирних визвольних змаганнях за здобуття Української соборної самостійної держави.

Стаття 4. Громадяни які добровільно надавали допомогу збройному спротиву іноземним агресорам проти України та окупаційній владі, а також громадяни які добровільно надавали допомогу мирному спротиву і зазнали переслідувань і репресій з боку окупаційної влади.

Стаття 5. Особи, які належать до участників збройних визвольних змагань.

Особами, які належать до участників збройних визвольних змагань визнаються військовослужбовці, обслуга які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу армії УНР, ЗУНР, Гетьманської Держави в період 1917-22 р.р., громадяни які брали участь у бойових операціях у складі, націоналістичного підпілля, повстанських, партизанських загонів у 20-х роках ХХ ст., військових формуваннях Карпатської України, вояки ОУН-УПА та інших військових формуваннях в т. ч. на території інших країн. Служба в у вказаних військових формуваннях зараховується до загального трудового стажу для осіб стрілецьго і підстаршинського складу з урахуванням перебування у місцях позбавлення волі, з розрахунку один день за три.

Учасникам збройних визвольних змагань із числа старшинського (офіцерського) складу зараховується у вислугу років служби у Збройних Силах України, перебування у місцях позбавлення волі, з розрахунку один день за три, їм надається право на отримання військової пенсії при загальній вислузі 20 і більше

* Перелік військових підрозділів, що входили до складу частин, штабів, установ, армії УНР, ЗУНР, Гетьманської Держави в період 1917-22 р.р., повстанських, партизанських загонів у 20-х роках ХХ ст., військових формувань Карпатської України, ОУН-УПА та інших військових формувань в т. ч. на території інших країн визначається Кабінетом Міністрів України.
років.*

Стаття 6. Особи, які належать до участників мирних визвольних змагань.

Особами, які належать до учасників мирних визвольних змагань визнаються громадські і політичні діячі УНР, ЗУНР, Гетьманської держави, Карпатської України, УГВР, службовці державних органів УНР, ЗУНР, Гетьманської держави, Карпатської України, УГВР, релігійні діячі УАПЦ, УГКЦ, священники, парафіани діячі українського культурного відродження 20-30х років ХХ ст., політичні, громадські діячі, діячі культури української еміграції, правозахисники та інші особи які у складі, політичних партій, громадських, релігійних професійних та інших організацій або самостійно, ставили за мету здобуття УССД мирними, ненасильницькими засобами в т. ч. на території інших країн, зазнали за свою діяльність переслідувань і репресій з боку окупаційної влади.

Стаття 7. Особи, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань визнаються як українці так і представники інших національностей які за своїми переконаннями, добровільно надавали фінансову, матеріальну, технічну допомогу, забезпечували медичне обслуговування, переховували учасників спротиву, членів їхніх родин, забезпечували передачу матеріалів підпілля в т.ч. і за кордон, і зазнали за свою діяльність переслідувань і репресій з боку окупаційної влади.

Стаття 8. Статус борців за волю України не поширюється на осіб які скоїли злочини проти людяності, добровільно або примусово перейшли на сторону окупаційної влади.

РОЗДІЛ ІІІ. ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 9. Для борців за волю України які брали участь у збройних чи мирних визвольних змаганнях встановлюються такі пільги:

1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

2) звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;

3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів сім'ї дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років;

4) першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;

5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів);

6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині/чоловіку і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях,профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговимицінами, передбаченими для працівників тих міністерств та іншихцентральних органів державної виконавчої влади, у віданні якихзнаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило;

7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком),

8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів;

9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації;

10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності, відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилихбудинків;

10-1) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;

12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації;

13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів;

14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в цій статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;

15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і місця проживання;

17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту;

18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу;

19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;

20) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи організації;

21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах;

22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

23) безплатне поховання з військовими почестями померлого (загиблого) борця за волю України;

24) спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно відчасу смерті надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором;

25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Стаття 10. Пільги особам, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань:

1) право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників;

2) використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

3) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

4) першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

5) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;

6) право на 25-відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання.

Стаття 11. Державна соціальна підтримка особам, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань.

Особам, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

РОЗДІЛ V. УВІКОВІЧЕННЯ ПАМ”ЯТІ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ

Стаття 12. З метою увіковічення пам'яті борців за волю України Кабінету Міністрів України створити у м. Києві Національний Пантеон у якому перепоховати видатних борців за волю України, ввести державні стипендії імені видатних борців за волю України, скласти карту місць пов'язаних з їхньою діяльністю, внести ці місця до національних туристичних маршрутів.

Органам місцевого самоуправління упорядкувати місця поховань борців за волю України, встановити пам'ятники, пам'ятні знаки,меморіальні дошки, назвати їхніми іменами вулиці, майдани, навчальні заклади, населені пункти.

Стаття 13. Встановити день 14 жовтня (Покрови Пресвятої Богородиці Діви Марії), Днем Пам'яті борців за волю України.

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону.

Борцям за волю України вручаються посвідчення та нагрудні знаки. Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється Кабінетом Міністрів.

Стаття 15. Громадські організації та інші об'єднання борців за волю України в межах своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами законодавчої і виконавчої влади, представляють і захищають законні інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України про об'єднання громадян. Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Криму межах своєї компетенції надають організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Організації звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях табудинках, які вони займають.

Підприємства, на яких не менше ніж 20 відсотків від середньоспискової чисельності працюючих становлять борці за волю України, звільняються від сплати податку на прибуток.

Стаття 16. Нагляд за виконанням цього Закону.

Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 17. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги.

Рішення підприємств, установ і організацій, які надають пільги, можуть бути оскаржені у суді.

Стаття 18. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону, звільняються від плати за оформлення документів, юридичні консультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом питань щодо їх соціального захисту.

Стаття 19. Фінансування витрат, пов'язаних із застосуванням цього Закону.

Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 20. Відповідальність посадових осіб і громадян.

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про соціальний захист боців за волю України та їх сімей, несуть відповідальність згідно з законодавством України.