Лист до президента Чехословаччини Е.Бенеша. (Квiтень 1946)

Високоповажному Пановi Президентовi д-ровi Е.Бенешу

Повiдомляємо Вас, Пане Президенте, що ми, українськi повстанцi, прийшли на Вашi землi. Прийшли не як вороги, але як гостi. Несемо Вашому народовi i населенню Вашої держави слова правди. Вас, пане Президенте, вже напевно повiдомили про наш прихiд, але те повiдомлення, ймовiрно, не було правдиве. Знаєте, що нас змальовують у найтемнiших кольорах. Ми з цiлим нашим народом не боремося нi за що iнше, тiльки за свою свободу. При цьому не маємо нiяких претензiй на чужi землi. Загальнолюдськi моральнi принципи вчать, що кожний народ, який бореться за своє звiльнення з-пiд чужого ярма, поступає чесно, благородно i згiдно з правом. Історiя не осуджує i не ганить народiв, якi боролися за своє звiльнення, а навпаки, надає їм за тi шляхетнi чини найкраще визнання. УПА є сьогоднi не тiльки найбiльшою партизанською армiєю в Європi, але, передусiм, є революцiйно-визвольною армiєю протибольшевицького фронту, яка бореться не тiльки за волю українського народу, але й за волю всiх народiв i всього людства, гнобленого i загроженого большевизмом. УПА - це армiя, яка стає знам'ям визвольної боротьби всiх поневолених большевиками народiв. Нас - українських повстанцiв i весь наш народ - не спинить той факт, що вiйна в свiтових масштабах закiнчилася, i ворог усi сили кинув проти нас. За свої святi права i правду будемо боротися до останнього подиху. Не вiдмовимося вiд боротьби, навiть коли би проти нас став цiлий свiт, Іiльки зi спiвчутгям вiдносимося до народiв, одурманених большевизмом. Така дiйснiсть у нас пiдсилює вiру, що нашi iдеали святi i наш шлях та методи нашої боротьби едино правильнi i дають нам запоруку перемога та житгя.

Вiримо, що Ви, Пане Президенте, належите до тих полiтичних дiячiв, якi правильно оцiнюють полiтичну ситуацiю в Європi. Сподiваємося, що Ви, Пане Президенте, i Ваш народ належно поставитеся до нашого визвольного фронту.

Дозвольте, Пане Президенте, передати Вам наше привiтання.

З глибокою пошаною - Українськi повстанцi.

(Подаємо переклад цього документа українською мовою,
здiйснений Іваном Кривуцьким i опублiкований у: Визвольний шлях. - 1999. - Кн.6. - С.699.)