Зенон Коссак

УРИВКИ НАПИСАНОЇ В ТЮРМІ ПРАЦІ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ

„Уривки" — це малі вирізки з довшої статті, яку у львівській тюрмі „Бриґідки" весною 1934 року написав Зенон Коссак. Лекційною працею про український націоналізм користувалися українські політичні в'язні в тій тюрмі. Праця не має заголовку ні підпису автора з конспіративних причин. Ті переписували в'язні і передавали іншим.

Один примірник зберігся завдяки тому, що його з оригіналу переписали тодішні політичні в'язні — Василь Крупа і А. Глушко в місяцях травні-липні 1934 року. Копію з тюрми виніс Василь Крупа і склав її до диспозиції Архіву-музею ім Ст. Бандери при Головній Управі Ліґи Визволення України в Торонті.

 

Кожний суспільно-політичний рух мусить мати своє обґрунтування у філософії, а на її основі мусить мати свій світогляд. (Світогляд це знати суть існуючої дійсности, знати відношення людини до окружаючого світу й зовнішнього окружаючого світу до людини.) І так, коли візьмемо комунізм, то побачимо, що він має своє обґрунтування у філософії матеріялізму, а на його основі будує матєріялістичний світогляд, який каже, що умови (об'єкт) впливають на хід людської думки. Це твердження у дальшу чергу доводить, що початком і підставою всього є матерія. Таке філософічне схоплення справи дало нові погляди на суспільне життя. Матерія це основа всього, — каже філософія матеріялізму. Коли ж матеріялісти прийшли до вирішення суспільних питань, тоді сказали: Підставою всього в житті суспільства є економія. На економії будується все інше, як наука, культура, мистецтво і т. д. Бачимо, що світогляд, на якому спирається той чи інший рух, вказує нам шлях даного руху. Тому не може бути ніякого суспільно-політичного руху, який не мав би свого світогляду. Так само і український націоналізм має свій світогляд, на якому опирається.

Український націоналізм, як світогляд, має своє обґрунтування у філософії волюнтаризму. Волюнтаризм, це філософічна система, яка признає першість у житті волі. Воля, хотіння є чинником не матеріяльним, тому філософія волюнтаризму признає першість нематеріяльному чинникові волі, з того виходить, що він є явищем ідеалістичним. Ідеалізм у противагу до матеріялізму каже, що ідея (хотіння) впливає на хід людської думки, на умови (об'єкт). Бачимо тут протилежне зіставлення понять, що говорять аж надто ясно про незгідність цих двох світоглядів. В основу волюнтаризму входять два поняття: 1) воля і енерґія. Німецький філософ Шопенгаувер — творець волюнтаризму, працю щодо якого він не докінчив, каже: „Світ це воля, світ це вічне хочу, що є основою всякого життя".

Приймаючи таке твердження, бачимо, що початок світу лежить у нематеріяльному викликові волі. Воля знову у своєму діянні дає початок енерґії. Енерґгя — це діюча сила і є у своєму початку не матеріяльна. Вчені фізики кажуть, що розбиваючи матерію на атоми, мікроми, доходять до нематеріяльного елементу енерґії і від цієї енерґії поворотною дорогою можуть дійти до матерії. Такий науковий доказ говорить про вагу нематеріяльного елементу волі й енерґії в житті.

Коли воля є причиною космічного укладу земської кулі, тоді воля переходить на людей, які являються частиною всієї природи. Є та різниця, що воля, яка керує космосом, є підсвідома, а людина як найбільш досконала істота в природі наділена розумом, має свідому волю. Звідси приходимо до твердження, що людська свідома воля являється частиною підсвідомої волі всесвіту — значить, людина являється частиною природи, хоч панує над нею і її оформлює....

Щоби будувати нове, треба заперечити існуюче. Коли український націоналізм заперечує стан поневолення української нації, коли заперечує стан визиску, коли заперечує цей стан, де панує соціяльна нужда, а на це місце дає нове життя, то цей рух є революційним....

Кожний суспільно-політичний рух, що хоче бути переможним, мусить звернути велику увагу на виховання своїх визнавців.

Так є у всіх народів, які стримлять до перемоги й розросту. І український націоналізм стоїть перед цим завданням, а це завдання його надто велике, бо стоїть перед перевихованням всієї української нації й здобуттям державної незалежності!. І це велике завдання виповнить українська нація тоді, коли її молодь буде великою, шляхетною, високоідейною, дисциплінованою, сильною, характерною, коли віддасть себе всеціло рухові й буде його гідно заступати. Це виховання є незвичайно важне, воно мас захопити кожного націоналіста(-ку), коли в дійсності лежить їм на серці добро справи і батьківщини. Немає нічого кращого, нічого гіднішого, немає більшого щастя в житті людини, як бути борцем за краще майбутнє свого народу і батьківщини.

Це є те, що підносить людину на вершини життя, робить з неї героя, велетня, борця за краще майбутнє. До того допровадити може людину лише безмірна любов до свого рідного. З безмежної любови націоналіста до України постане Українська Незалежна Держава. І так є у всіх народів. Прикладом цієї безмежної любови до свого рідного є Д. Данилишин, який в обличчі смерти виявив таку велику любов до свого рідного, що з його грудей неслися мов молотом ковані слова: „Я жалую тільки того, що не можу більше працювати для Неньки України. Слова ці, це повний вираз любови аж до самовідречення. Хто в собі витворює такі почування, цей мусить здобути собі гідність найкращого борця...