7. З РЕЄСТРУ ДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ В 1946 р.

(За органом УГВР "Самостійність")

1946 рік - це третій рік партизанської збройної боротьби УПА проти московсько-большевицьких окупантів України. 1946 рік завершує п'ятий рік повстанської збройної боротьби українського народу за своє національне визволення, що її він провадив спочатку проти німецьких, а тепер провадить проти большевицьких загарбників. Той факт, що УПА в умовах величезної технічної і кількісної переваги Ч.А., військ НКВД, в умовах ніде в світі нечуваного большевицького терору не тільки до нині втрималася, а й безперервно перебуває у наступі, безперервно турбує і непокоїть ворога та не дозволяє йому закріпитися на окупованій території, - свідчить не тільки про майстерність повстанської бойової тактики УПА, про величезну бойову-моральну вартість її бійців і командирів та про широку підтримку й допомогу їй у її діях від всього українського народу, а й також про невгнуту волю, українського народу за всяких, навіть найневигідніших, умов і не зважаючи на всякі, навіть найбільші, жертви не перестати безпосередньо боротися проти окупантів, аж до завершення боротьби побудовою Української Самостійної Соборної Держави.

З огляду на те, що большевицькі окупанти найзлочиннішими й ніде не практикованими засобами прямують до цілковитого знищення українського народу, з огляду на велику перевагу сил, що її осягнув ворог у 1946 р. у зв'язку з ліквідацією воєнних фронтів, з огляду на те, що український народ вважає себе в стані безперервної війни з большевицько-московськими окупантами, що 1918-20 рр. насильно поневолили Україну, - УПА вважає доцільним у боротьбі з большевиками вживати всіх тих засобів, які найефективніше вможливлюють їй виконати завдання оборонця народу від фізичного знищешія, і виразника його волі до самостійного державного життя.

При цьому треба зазначити, що й у 1946 р., як і завжди до цього часу, УПА веде наступальну боротьбу лише проти військ і працівників НКВД та активних членів большевицької партії. Проти Ч.А., зважаючи на те, що в ній перебувають мільйони працюючих, ворожі большевицькому режимові і яких большевики лише силою загнали в лави армії, УПА боролась лише тоді, коли сама була атакована. Ніде й ніколи не виступала УПА проти мирних членів радянської суспільности незалежно від їх національної приналежности.

У зв'язку з повищим, коли йдеться про тактичні прийоми УПА, то вони в 1946 р. були такі: 1) несподівані бойові напади на більші і менші енкаведівські з'єднання, 2) турбуючі наскоки на ворожі адміністративні центри, 3) бойові засідки більшими, а часто меншими, а то й цілком малими власними бойовими групами на частини НКВД, їхніх верховодів, постачання і т.п., 4) нищення ворожих комунікаційних споруд і засобів зв'язку (залізничних станцій, шляхів, пускання під укіс транспортів НКВД, зривання телеграфічних ліній і т.п.), 5) саботажеві акції (нищення копалень, нафтових шибів, збіжевих магазинів, промислових підприємств, що працюють на армію, адміністративних установ тощо). УПА виходить із того заложення, що багатства українських земель, здобутки праці українських працюючих - власність українського народу і московсько-большевицькі окупанти не мають права грабувати Україну, щоб збільшувати свою війсьісову міць. Здобуті харчові і інші продукти, оскільки вони не потрібні для УПА, з засади роздається населенню, 6) безпосередня оборона українського населення від сталінських окупантів (звільнювання арештованих і вивожених, розбивання тюрем, протидії ворожим терористичним і грабіжницьким нападам на українські села, протидії економічному грабункові українського населення активною підтримкою українського селянства в його бойкоті т. зв. держпоставок, відбирання та повертання власникам награбованого ворогом контингенту, нищення заготівельних пунктів та документів проведеної заготівлі, через нищення ворожого апарату для грабежу селян, убивання енкаведистів та найдокучливіших насланих партійців, тощо), 7) замахи на найворожіших українському народові офіцерів НКВД, партійців, енкаведівських провокаторів, агентів НКВД. Цей прийом УПА почала застосовувати особливо 1946 р.

Крім бойових дій, УПА бере жваву участь в ідейно-політичній боротьбі українського народу. Вона видає і кольпортує самостійницько-революційну літературу, провадить публічні збори і гутірки з населенням, підтримує його в важких хвилинах, наснажує до революційної боротьби, провадить пропагандивну роботу серед Ч.А. і поневолених народів СССР, відбуває далекі пропагандивні рейди.

Обмежуючись рямцями цієї статті, ми наведемо реєстр (неповний) боїв УПА.

1. 1. 46 р. в с. Онишківці (р-н Шумськ, Терноп. обл.) українські повстанці розбили магазин місцевого гарнізону і забрали з нього зброю - 1 кулемет "Максим", 2 кулемети "Дехтярьова", амуніцію тощо.

1. 1. 46 р. вд (відділ) УПА Сурма під ком. к-ра Б. розгромив станицю "стрибків" у с. Дебеславці (р-н Коломия, Станисл. обл.).

2. 1. 46 р. вд Сивуля звів півторагодинний бій з великими большевицькими силами на горі Клим біля с. Пороги (р-н Солотвина, Станисл. обл.). У бою вбито 28 енкаведистів і 24 поранено між важко пораненими капітан НКВД. Повстанські втрати - 3 вбиті, 2 поранені.

4. 1. 46 р. частини вд Наддніпрянці, Непоборні і Жубри під ком. к-ра Г. зробили наскок на м. Розділ (р-н Миколаїв, Дрогоб. обл.). Здобуто багаго взуття.

На початку січня 1946 р. пвд (підвідділ) Бистриця зробив наскок на райцентр Долина (Станисл. обл.). Здобуто 18 крісів, та іншу зброю, а також багато потрібних харчів. о год. 3-ій ранку, коли пвд відступав, його настигла погоня з більших сил військ НКВД, з якими підвідділ звів півгодинний бій і, не понісши жодних утрат, відступив.

5. 1. 46 р. вд Дзвони звів бій із бандою з 50 енкаведистів під с. Сулятичі (р-н Журавно, Дрогоб. обл.). Ворога було розбито і він, залишивши 10 вбитих, панічно відступив; вд утрат не мав.

5. 1. 46 р. один повстанець убив на залізничій станції в с. Задвір'я (р-н Глиняни, Львівська обл.) двох енкаведистів, капітана і рядового.

6. 1. 46 р. в с. Повергів (р-н Комарно, Дрогоб. обл.) українські повстанці прогнали із села квартируючих енкаведистів. Останні втратили одного вбитим.

6. 1. 46 р. в с. Угольна (р-н Стрий, Дрогоб. обл.) ройовий УПА Б. разом із кількома стрільцями взяли в полон 8 червоноармійців, що квартирували в цьому селі. Після встановлення, що вони - дійсно червоноармійці, і після пропагандивної гутірки з ними їх було звільнено.

6. 1, 46 р. 80 пограничників НКВД заквартирували в с. Грабівка (р-н Перегінсько, Станисл. обл.), куди мав зійти на Свят-Вечір вд Підкарпатський. К-р вд вирішив прогнати большевиків із села. Бравурним наступом повстанці на голову розбили ворога, який, залишивши 12 убитих і 7 важко поранених, панічно втік. Між убитими - ст. лейтенант НКВД і 4 підстаршин.

8. 1. 46 р. вд Рисі зробив засідку на шляху Журавно-Калуш (Станисл. обл.) б. с. Манастирець на авто зі штабом військової частини з Моршина (р-н Стрий, Дрогоб. обл.), яка заквартирувала як гарнізони у селах цього терену. Повстанці звели з большевиками 45-хвилинний бій, в наслідок якого вбито 4 енкаведисти і політінструктора воєнкомату Журавельського р-ну та п'ять важко поранених, які внедовзі повмирали, між ними один майор і один капітан і два працівники Журавенського райпарткому. Здобуто кулемет та іншу зброю. Автомашину спалено, власних утрат не було.

9. 1. 46 р. в с. Женів (р-н Глиняни, Львівської обл.) українські повстанці вбили із засідки 3 енкаведистів.

9. 1. 46 р. вд Сурма зліквідував в с. Химчин (р-н Косів, Станисл. обл.) 3 партійців - капітана, нач. райвоєнкомату Косівського р-ну та лейтенанта і сержанта, праціників цього ж воєнкомату.

11. 1. 46 р. через село Забару в напрямі с. Стіжок (р-н Шумськ, Терноп. обл.) переїжджали 50 енкаведистів. Передня стежа іх числом 6 чоловік стрінулися з 3 українськими повстанцями. Між ними зчинився рукопашний бій, в якому вбито старшого лєйтенанта НКВД і трьох рядових поранено. Повстанці, зауважили, що з-заду наближається більша ворожа сила, почали відступати. Дорогою звели ще бій і долучилися до вд, що квартирував на хуторі Антоновець. Вд зробив на енкаведистів засідку в Любомирському лісі на Кам'яній горі, в наслідок якої вбито 8 енкаведистів і 3 забрано до полону. Інші розбіглися.

11. 1. 46 р. в с. Гринівка (р-н Богородчани, Станисл. обл.) заквартирували 32 енкаведистів. На них наскочив вд Чорні Чорти, який вмілим маневром підсунувся на двадцять метрів до квартири енкаведистів і звідти сипнув на них густим кулеметним вогнем. Від пострілів загорілася хата. Енкаведисти пробували рятуватися втечею, але дарма. Вони всі були знищені. В торбі вбитого заступника начальника рай-НКВД знайдено важливі поліційні документи. Вд утрат не мав.

11. 1. 46 р. вд ім. Богуна зробив наскок на станицю "стрибків" у с. Брустури (р-н Жаб'є, Станисл. обл.). 5 "стрибків" забрано в полон, два ранено, одного вбито. Здобуто зброю.

12. 1. 46 р. вд ім. Колодзінського наскочив на станицю "стрибків" в с. Княждвір Горішний (р-н Печеніжин, Станисл. обл.). По півгодинній перестрілці станицю здобуто і "стрибків" роззброєно. Здобуто 22 кріси, 2 СВТ, 1 кулемет "Дехтярьова", 10 гранат, 2000 амуніції і мундури. Власних втрат не було.

12. 1. 46 р. пвд УПА під ком. к-ра Г. таборував у лісі б. с. Небилів (р-н Перегінсько, Станисл. обл.). Табір оточили енкаведисти. Пвд, втративши одного стрільця, пробився. Ворог мав 5 убитих і кілька поранених.

14. 1. 46 р. вд ім. Колодзінського, рейдуючи по Печеніжинському р-ні (Станісл. обл.), стрінувся з бандою енкаведистів. 5 з них убито, а решта в паніці втекла.

14. 1. 46 р. вд Летуни звів бій у с. Облазниця (р-н Жидачів, Дрогоб. обл.). Це був уже другий бій вд цього дня; перший він звів був у лісі між сс. Облазниця - Нове Село, де Ворога було змушено відступити. Після бою в селі, звідки спанікований ворог був змушений знов відступити, вд заквартирував у с. Крехів (цього ж р-ну). за цей час ворогові прийшла чимала допомога і він по слідах на снігу почав підступати до с. Крехів. Вд зустрів ворога сильним вогнем, після чого почав відступати через с. Ізидорівку та Сулятичі у напрямі Болехівських лісів. Ворог гнався за вд автомашинами, але вд щасливо відступив. За ввесь день ворог мав 6 вбитих і 20 ранених. Вд вийшов без втрат.

15. 1. 46 р. пвд УПА під ком. к-ра Г. натрапив б. с. Лани (р-н Бібрка, Львів. обл.) на большевицьку банду силою 30 енкаведистів. По короткій перестрілці енкаведисти втекли в напрямі сепа. В цей час із села вийшли інші енкаведисти, які вели кілька українських родин, призначених на вивіз, та пограбовану в селі худобу. Конвоїрів роззброєно, а арештованих визволено, худобу віддано власникам.

15. 1. 46 р. вд Дзвони звів півторагодинний бій б. с. Бубнище (р-н Болехів, Станисл. обл.). Ворог силою понад 200 бандитів повів проти повстанців завзятий наступ, та кожний раз мусів відступати. Залишивши 20 вбитих, він відступив. Вд, що не зазнав жодних утрат, зійшов до села, де спокійно повечеряв і відійшов до лісу.

16. 1. 46 р. велика банда енкаведистів наскочила на табір пвд УПА під ком. к-ра Г. б. сс. Лани - Серники (р-н Бібрка, Львів. обл.). Табір було атаковано з двох боків, одначе, по 20-хвилинвому бою ворог мусів відступати. Втрати ворога - 6 убитими, 8 раненими.

17. 1. 46 р. в с. Серники (р-н Бібрка) енкаведисти оточили хату, де саме був к-р Г. із стр. Луною. В перестрілці к-р Г. убив капітана воєнкомату Зайцева, важко поранив іншого енкаведиста і сам щасливо вирвався з хати. Важко поранений стрілець Луна, щоб не попасти живим в руки ворога, розірвався гранатою.

17. 1. 46 р. в с. Задвіря (р-н Глиняни, Львів. обл.) боївка к-ра Ч., проходячи селом, наткнулася на ворожу заставу. Повстанці, поранивши 6 енкаведистів, без утрат відступили.

19. 1.46 р. стрільці вд Сивуля, дуб і Магнет, о год. 15,30 виконали замах на ст. лейтенанта НКВД і одного сталінського вислужника в с. Манява (р-н Солотвина, Станисл. обл.) - такі ж замахи виконано в цьому ж селі на капітана НКВД і 28. 1. на лейтенанта НКВД.

19. 1. 46 р. вд Лебеді квартирував у с. Дем'я (р-н Жидачів, Дрогоб. обл.). Банда з 300 енкаведистів по сліду зайшла на заставу вд. Застава сипнула на напасників вогнем і, вбивши 5 з них, відступила до ядра вд. Енкаведисти побігли за заставою. Їх привітав вогонь усього вд. Було зведено півгодинний бій, у якому ворог, утративши 15 вбитими, відступив. У повстанців - один убитий.

19. 1. 46 р. стежа вд Летуни вбила б. с. Корчівна (р-н Журавно, Дрогоб. обл.) 3 енкаведистів і одного поранила.

19. 1. 46 р. українські повстанці під ком. к-ра Ч. зробили засідку на енкаведистів у с. Полоничі (р-н Глиняни, Львів. обл.). Убито 2 енкаведистів, 1 поранено.

20. 1. 46 р. вд Дзвони квартирував у ліcі між сс. Болехів - Кадовбна (р-н Долина Станисл. обл.), куди за слідом підійшов до нього відділ із 400 енкаведівських бандитів. Заалярмований стійками вд ударив по ворогові сильним вогнем та почав відступати до Чорного Лісу. Ворог уперто переслідував його. Щойно звівши з ворогом бій, у якому цей утратив близько 10 убитими і багато пораненими, повстанці змогли відв'язатися. У повстанців геройською смертю загинув віст. Зимний, стрільці Дуб і Стріла.

Разом з вд Дзвони бився вд Летуни, що також кватирував у цьому лісі під час відступу чотовий Г., із вд Летуни, що вже вирвався був із своїм пвд з ворожого оточення, зауваживши, що стиснені ворожими силами інші пвд-и не мають можливости відступити, повернувся і повів бравурний протинаступ, який уможливив вільний відступ обом повстанським відділам. Тут зокрема відзначився стр. Грушка, який своїм тілом заступив перед вогнем ворожого кулемета чотового Г., сам загинув геройською смерпо.

20. 1. 46 р. ворог заатакував вд Рисі в його таборі в Болехівських Лісах (р-н Долина), куди зайшов по слідах. Вд прийняв бій, що тривав півгодини. Ворог, побачивши бойову перемогу вд, був змушений відступати. Але небаром, отримавши велику допомогу, заатакував вд із крила. Вд витримав і цей наступ та, з утратою 2 стрільців убитими, відступив у напрямі с. Кадовбна.

20. 1. 46 р. українські повстанці розігнали енкаведівську заставу в с. Полтва (р-н Глиняни, Львів. обл.), вбивши при цьому 3 бандитів.

21. 1. 46 р. пвд УПА під ком. к-ра В. підмінував вузькоколійку на лінії Перегінсько - Кам'янець б. присілку Гриньків, а потім звів бій з охороною її. В бою вбито 3 енкаведисти і 3 поранено.

23. 1. 46 р. б. с. Гринівка (р-н Богородчани, Станисл. обл.) енкаведівський спецвідділ силою 250 бандитів оточив пвд Лебеді і Сірі. Прийшло до завзятого рукопашного бою. Енкаведисти, бачачи свою перемогу кричали: "Бандьора сдайсь. Нічево тєбе не будет. Палучішь дакумєнти". Повстанці відповідали: "Бийте сталінську голоту. Вперед, друзі Слава Україні!" І гарячим вогвем, бравурно пробились крізь вороже кільце. Ворог утратив 27 убитими і 20 раненими. Втрати повстанців - 13 убитих і 6 ранених.

27. 1. 46 р. під час облави на Молодятинський ліс (ро-н Печеніжин, Стависл. обл.) велика банда енкаведистів наблизилася до табору вд ім. Колодзінського. На повідомлення стійкового к-р дав наказ відступити, залишаючи в таборі 2 кулеметчиків: Стрибуна й Веселого. Вони мали кулеметним вогнем спровокувати ворога та втягнути його в засідку. Обстрілявши ворога густим вогнем, кулеметчики відступили, а банда большевиків вдерлася до залишеного табору. Тоді її заатакували з двох боків повстанці. Енкаведисти мали 13 убитих. і 17 ранених, решта їх у паніці втекла. Вд утрат не мав.

28. 1. 46 р. під час заготівлі харчів в с. Росільна (р-н Солотвива, Станисл. обл.) зав'язалася перестрілка між стежею вд Рисі та енкаведівським гарнізоном. У повстанців геройською смертю загинув бунч. Ярема, який бувши поранений дострілився. У ворога було 2 убитих і 1 поранений.

30. 1. 46 р. відділ НКВД силою коло 300 бандитів наскочив на табір вд Сурмачі в лісі б. сс. Ілів - Бориничі (р-н Нові Стріличі, Дрогоб. обл.). Після завзятого півторагодинного бою, під час якого вд відбив три завзяті ворожі наступи, вд щасливо відступив. Ворожі втрати - 40 убитими і невідома кількість пораненими; втрати вд - 1 вбитим.

30. 1. 46 р. відділ НКВД силою около 300 бандитів насхочив на табір вд Опришки, що квартирував на горі Липа (р-н Вигода, Станисл. обл.). З огляду на значно переважаючі сили к-р вд постановив відступити. Щоб уможливити вд відступ, один рій вд зайняв бойові становища. він впродовж повних двох годин потрапив утримати поле бою, а опісля долучився до вд.

31. 1. 46 р. стежа вд Хорти вбила в с. Поляниця (р-н Болехів, Станисл. обл.) капітана НКВД і 1 рядового енкаведиста.

31. 1. 46 р. на хуторі Довжок б. с. Башковці (р-н Шумськ, Терноп. , обл.) вд УПА під ком. к-ра Г. звів бій із більшою бандою енкаведистів. У енкаведистів було кілька вбитих, 4 ранених і 2 попало в повстанський полон. Повстанці втрат не мали. Цього самого дня на цей же хутір приїхало дві машини енкаведистів, які звели новий бій з повстанцями, в наслідок якого в большевиків було 2 вбитих.

В січні 1946 р. в м. Пінськ (БССР) українські повстанці підклали міну під приміщення клюбу, де відбувалось партійне засідання. Всі партійці вилетіли в повітря.

1. 2. 46 р. боївка вд "Підкарпатський" під ком. к-ра М. зробила наскок на шпиталь в обл. центрі Станиславів, щоб здобути медикаменти й хірургічне приладдя для повстанської шпитальки. Забрано ліки й приладдя на сутму 100 000 карб.

1. 2. 46 р. рій вд Дзвони наткнувся між сс. Гутиське і Рибне (р-н Станиславів) на енкаведівську групу силою 50 бандитів. У сутичці ворог утратив 3 убитими, а повстанський рій щасливо відступив.

17. 2. 46 р. в с. Слобода Банилівська (р-н Башківці, Черновецька обл.) повстанці роззброїли станицю "стрибків".

3. 2. 46 р. ворог більшими силами наскочив на постій вд "Підкарпатський". Застава вд, підпустивши ворога на віддаль 50 м., вдарила по ньому сильним вогнем. Ворог утратив 6 убитими і стільки ж пораненими, а вд, утративши 1 стрільця вбитим, відступив.

6. 2. 46 р. в с. Драчинці (р-н Вашківці, Чернівецька обл.) повстанці зліквідували зненавидженого начальника "стрибків".

6. 2. 4б р. українські повстанці зробили наскок на гарнізон в с. Полоничі (р-н Глиняни, Львів. обл.). У бою вбито 9 енквведистів.

8. 2. 46 р. українські повстанці зробили наскок на гарнізон в с. Полтва (р-н Глиняни). Тут було вбито 16 енкаведистів, між убитими 1 капітан, 1 ст. лейтенант і 2 сержанти. У повстанців втрат не було.

7. 2. 46 р. 200 бандитів військ НКВД наскочило на постій вд Смертоносці в Чорному Лісі (Станиславівського р-ну). Вд прийняв ворога сильним кулеметним вогнем. Після півгодинного завзятого бою прорвався з оточення. Ворог мав 12 вбитих і поранених. Повстанці втратили 4 вбитими.

9. 2. 46 р. пвд Летуни наскочив на енкаведівський гарнізон в с. Дисків (р-н Журавно, Дрогоб. обл.). Вбито начальника гарнізону і кількох енкаведистів, кількох поранено.

9. 2. 46 р. вд Журавлі провів короткий турбувальний наскок на райцентр Перегінсько (Станислав. обл.).

9. 2. 46 р. пвд. Летуни наскочив на гарнізон в с. Туря Велика (р-н Долина, Станислав. обл.). Своїм наскоком уможливив втечу багатьом арештованим перед "виборами" селянам.

Вночі з 9. на 10. 2. 46 пвд Рисі наскочив на гарнізон у с. Петранка (р-н Перегінсько). Між енкаведистами зчинилася паніка, одні тікали до льохів та інших сховків, другі в білизні вискакували до стрілецьких ровів і відстрілювалися. Бій тривав півгодини. Ворожі втрати - 1 вбитий, 2 поранених, пвд. втрат не мав.

Вночі з 9 на 10. 2. 46 р. українські повстанці під ком. к-ра Б. висадили в повітря залізничну станцію в. с. Колоденце (р-н Куликів, Львів. обл.). Одночасно знищено на залізниці всі телефонні сполучення. Цієї ж ночі знищено телефонні стовпи і дроти на терені всього Куликівського, Жовківського і інших р-нів.

10. 2. 46 р. боївка вд. Дзвони наскочила на енкаведівський гарнізон в с. Посіч (р-н Станиславів). Вбито 4 енкаведистів і двох важко поранено.

12. 2. 46 р. в лісі б. с. Боратин (р-н Броди, Львівська обл.) банда енкаведистів наскочила на українських повстанців, але, втративши 5 убитими, відступила.

12. 2. 46 р. між с. Горохолина і Грабовець (р-н Богородчани, Станиславівська обл.) стрільці вд Смертоносці під ком. к-ра Ч. убили 7 енкаведистів і 8 поранили. Цього самого дня вони знищили в с. Назавізів 4 енкаведистів.

12. 2. 46 р. понад 500 чоловік військ НКВД наскочило на постій вд Підкарпатський, заходячи його зразу з трьох боків в сс. Майдани, Цосіч і Загвіздя (р-н Лисець, Станисл. обл.). Почався нерівний бій, що тривав дві години і проходив із змімнним щастям. Обидві сторони провели ряд наступів і протинаступів. Вкінці вд відступив. Ворог мав 36 убитих і 13 поранених, утрати вд. - 8 вбитими і 3 пораненими.

12. 2. 46 р. в с. Калинівці (р-н Вашківці, Чернівецької обл.) повстанці знищили активних агентів НКВД - голову сlльради Лукащука Костя і його заступника Харину Івана.

14. 2. 46 р. на постій вд. Летуни в лісі б. с. Туря Велика (р-н Долина. Станислав. обл.) за слідом по снігу натрапив більший відділ військ НКВД. Повстанці підпустили ворога на найближчу віддаль і тоді сипнули по ньому вогнем. В час, коли пвд. під ком. к-ра. Г. прийняв фронтальний бій, другий пвд. обійшов ворога з його лівого крила та заатакував з боку. Ворог панічно відступив. Одначе, незадовго ворогові прийшла чимала підмога з двома танками. Вд. почав відступ. Ворог пішов за вд. у погоню. Під час відступу вд. мусів відбивати багаторазові ворожі атаки. Вкінці вд. розчленувався на пвд і щасливо відступив на намічене місце.

15. 2. 46 р. енкаведівський спецвідділ силою 500 чоловік, переслідуючи відділ Підкарпатський, вступив із ним у бій між сс. Завій і Майданик (р-н Лисець, Станисл. обл.). Ворог наступав з усіх боків. Вд, підпустивши його на віддаль 50 м., ударив по ньому вогнем з 22 кулеметів, ворог, залишивши вбитих і ранених, відступив. Ворожі втрати - 18 вбитими і 3 пораненими.

18. 2. 46 р. українські повстанці під ком. к-ра Р. роззброїли станицю "стрибків" в с. Добряни (р-н Рудки, Дрогоб. обл.).

19. 2. 46 р. група енкаведистів наткнулася на заставу вд. Сірі б. с. Дубівці (р-н Єзупіль, Станисл. обл.). Від повстанського вогню загинули 2 енкаведисти, 1 був поранений, а решга панічно втекла.

24. 2. 46 р. в с. Городище (р-н Нові Стрілища, Дрогоб. обл.) у хату, в якій кватирував стр. Залізняк і один підпільник з цього села, несподівано ввійшли 2 енкаведисти. Не маючи часу стріляти, повстанці скочили на них голіруч, роззброїли і, по провірці, зліквідували.

22. 2. 46 р. енкаведисги, йдучи за слідами вд. Сивуля, натрапили на його заставу б с. Бухтівець (р-н Надвірна, Станисл. обл.). Убито 2 бандитів і 3 поранено. Енкаведисти відступили.

22. 2. 46 р. у с. Гута Полонична (р-н Бузьк, Львівська обл.) 3 повстанці вбили 3 енкаведистів, між ними начальника райНКВД з Бузька.

22. 2. 46 р. в с. Воля Велика (р-н Миколаїв, Дрогоб. обл.) повстанці вбили лейтенанта НКВД і рядового енкаведиста.

23. 2. 46 р. в с. Бучина (р-н Підкамінь, Львів. обл.) банда енкаведистів оточила хату, в якій кватирували 3 повстанці. Вони вбивши 4 напасників, без утрат відступили.

25. 2. 46 р. велика банда енкаведистів наскочила на місце квартирування вд. ім. Колодзінського в лісі б. с. Слобода Рунгурська (р-н Печеніжнн, Станисл. обл.). По півгодинному бою енкаведисти, втративши 3 убитими і 1 пораненими, мусіли відступити.

26. 2. 46 р. стежа вд. ім. Колодзінського вбила в с. Раківчик (р-н Коршів Станислав. обл.) 1 ст. лейтенанта НКВД і 2 рядових енкаведистів.

25. 2. 46 р. в с. Одаї (р-н Тисьмениця, Станисл. обл.) кілька стрільців вд. Смертоносці під ком. к-ра К. убили 4 енкаведисти і взяли 2-х в полон. Між убитими ст. лейтенант.

25. 2. 46 р. пвд. Смертоносці зробили засідку на шляху Отинія - Станиславів б. с. Кривотули. На засідку наїхала автомашина з двома енкаведистами, що везли продовольство. Енкаведистів вбито, автомашину спалено, забрано цукор, консерви, тютюн тощо.

26. 2. 46 р. енкаведівська банда гналася по слідах за вд. Опришки. Командир вд. зробив на них засідку під горою Совба (р-н Рожнітів, Станислав. обл.), в наслідок якої ворог, утративши 19 вбитими, в паніці розбігся.

28. 2. 46 р. українські повстанці знищили станицю "стрибків" в с. Желехів (р-н Милятин, Львівської обл.).

28. 2. 46 р. в с. Ваньковичі (р-н Рудки, Дрогоб. обл.) українські повстанці вбили участкового НКВД.

1. 3. 46 р. в с Попівці (р-н Підкамінь, Львів, обл.) під час облави енкаведисти захопили кількох повстанців. Ці ж, вбивши 1 енкаведиста, без утрат відступили.

7. 3. 46 р. в с. Бринці Церковні (р-н Нові Стрілища, Дрогоб. обл.) на хату де квартирував стрілець УПА Блакитний, наскочили 15 енкаведистів, Блакитний 2 енкаведистів убив, 1 поранив, і сам щасливо відступив.

10. 3. 46 р. на постій вд. ім. Колодзінського б. с. Слобідка Лісна (р-н Коршів, Станисл. обл.) наткнулася банда військ НКВД. Після короткого бою енкаведисти, втративши 3 убитими, втекли.

13. 3. 46 р. стрільці з вд. Дзвони зробили засідку на енкаведистів на шляху Гутиська-Майдан (р-н Станиславів). На засідку набрели 8 майданських гарнізонників, що верталися з грабунку в с. Гутиська. Із них 3 убито, 2 поранено, 1 взято в полон живого. Здобуто зброю.

14. 3. 46 р. під час облави на ліси між сс. Гута-Пороги-Кричка (р-н Солотвина, Станисл. обл.) велика банда енкаведистів наскочила з двох боків на табір вд. Сивуля. З огляду, що сили ворога набагато переважали, вд. був змушений відступити. Большевики почали тивалу погоню, та вд. зручно маневром зумів під вечір від ворога відв'язатися. Ворожі втрати - 5 вбитих, 7 ранених, - втрати вд. - 2 вбитими.

19. 3. 46 р. війська НКВД провадили чергову генеральну облаву на ліси б. с. Манява (р-н Солотвина, Станислав. обл.). Своїм завданням вони поставили віднайти відділ Сивуля, що тут квартирував. Для кращих розшуків енкаведисти поділилися на двадцять відділів, кожний в силі 40-50 осіб. О год. 15-тій вони найшли на вд. Вд., по короткому бою відступив. Енкаведисти почали погоню. Незадовго вд. вийшов на ворожу заставу і звів з нею бій. Цього самого дня він найшов ще на третю ворожу заставу і знову був змушений прийняти бій. Безперервно маневруючи між ворожими силами, вд. зумів вийти з терену ворожих операцій. Вд. утратив 5 убитими, завдавши одночасно дошкульних утрат ворогові.

23. 3. 46 р. вд. Рисі, маршуючи лісом уздовж дороги Красна - Грабівка (р-н Перегінсько, Станислав. обл.), звів зустрічний бій з великою бандою військ НКВД. Після 40-хвилинного бою енкаведисти, залишивши вбитими лейтенанта НКВД і одного рядового енкаведиста та двох поранених, панічно відступили.

23. 3. 46 р. стрільці вд. Дзвони зробили засідку на шляху Посіч - Лисець (р-н Лисець, Станислав. обл.). На засідку зайшла група енкаведистів, два з них убито, одного поранено. Здобуто 2 ППШ і 1 кріс.

5. 3. 46 р. вд. Дністер під ком. к-ра Ю. квартирував у с. Кутиська (р-н Товмач, Станислав. обл.). О год. 21-ій у село прийшли большевики, щоб робити тут облаву. Повстанці вдарили по них сильним вогнем. Большевики, залишивши 3 вбитих і 1 пораненого, втекли.

28. 3. 46 р. боївка вд. Летун наскочила на станицю "стрибків" у с. Корчівка (р-н Журавно, Дрогоб. обл.). Станиця була віддалена 100 м. від постою місцевого енкаведівського гарнізону. Все ж повстанці зуміли "стрибків" роззброїти і розігнати, не допускаючи до заалярмування гарнізону. Здобуто 17 крісів.

31. 3. 46 р. боївка вд. Летуни наскочила на станицю "стрибків" у с. Баличі Подорожні (р-н Стрий, Дрогоб. обл.), Під час наскоку важко поранено участкового енкаведиста, "стрибків" роззброєно і розігнано.

31. 3. 46 р. війська НКВД з райцентру Ланчин (Станиславів.обл.) робили генеральну облаву на ліси б. райцентру по правому березі Прута. Вони наткнулися на вд ім. Колодзінського. По півгодинному завзятому бою, ворог, утративши 4 вбитими і 6 раненими, панічно розбігся.

2. 4. 46 р. пвд. Дзвони під ком. к-ра М. зробив наскок на станицю "стрибків" у с. Паників (р-н Станиславів). Станицю цілком знищено і спалено. Вбито 5 енкаведистів, 4 поранено, 2 забрано в полон. Здобуто 4 ППШ, 4 кріси, 2 кулемети.

2. 4. 46 р. стрільці вд. Гуцули зробили засідку на енкаведистів у с. Зелена (р-н Надвірна, Станислав. обл.). Із засідки знищено таксівку, якою їхали 4 офіцери НКВД. Таксівка їхала під охороною панцирника і вантажного авта, повного енкаведистів.

4. 4. 46 р. в райцентрі Куликів (Львівська обл.) повстанці виконали вдалий замах на шефа енкаведівської розвідки Костюка і особливо озвірілого енкаведиста Каптана.

4-10. 4. 46 р. українські повстанці роззброїли станиці "стрибків" у таких селах Лопатинського р-ну (Львів. обл.): Хмільно, Куликів, Кустин, Руденко, Звидче, Волиця Барилова, Барилів, Миколаїв, Сморжів, Щуровичі.

5. 4. 46 р. боївка вд Дзвони провела наскок на большевицьке "підсібне хазяйство" в м. Станиславів. Здобуто худобу і коні.

8. 4. 46 р. стрільці вд. Дзвони зробили засідху на шляху Галич-Станиславів б. с. Крилос. На засідку попало вантажне авто з 4 енкаведистами. В перестрілці 3 з них убито, 1 поранено, здобуто зброю, автомашину спалено.

В дні 8-15. 4. 46 р. під час генеральної облави на села, поля і ліси Лопатинського й сусідних р-нів (Львів. обл.), яку провадили 1 000 енкаведистів зі Львова з участю "депутата" Грушевського (l-й секретар обкому партії), в с. Немилів (р-н Радехів) заскочені 3 повстанці вбили в бою 6 енкаведистів, 6 поранили й самі загинули. В с. Руденко (цього ж р-ну) 5 повстанців вбили 7 енкаведистів, 9 поранили, самі згинули. В с. Стеремільче (р-н Лопатин) група повстанців убила 11 енкаведистів і кільканадцять поранила. Таких сутичок було більше. За цих кілька днів ворог втратив 58 убитими і 82 пораненими.

9. 4. 46 р. вд. Опришки під ком. к-ра Д. звів бій з енхаведистами під горою Біла Ростока (недалеко с. Кропивник, р-н Вигода, Станисл. обл.). Ворог мав 32 убитих і поранених, повстанці - 5 убитих і поранених.

9. 4. 46 р. в с. Незнанів (р-н Кам'янка Бузька, Львів. обл.) боївка повстанців вийшла на большевицьку заставу. В наслідок бою вбито 1 енкаведиста та важко поранено лейтенанта НКВД. Повстанці втрат не мали.

10. 4. 46 р. закінчилася бльокада Чорного Лісу (Станисл. р-н). Вона тривала усю зиму. Навкола лісу в усіх селах квартирували великі сили військ НКВД, всі виходи з лісу стежки, проходи були безперервно обставлені ворожими заставами. В самому лісі постійно квартирували понад 5 000 енкаведистів, які безперервно розшукували за слідами по снігу, провадили обсервації, засідки, прочіски. Замккені в цей час у лісі вд. УПА Підкарпатський, Дзвони, Смертоносці доказували чудес у зручному маневруванні, яке єдине могло їх урятувати. Через перервання всіх зовнішніх зв'язків та неможливість вільно порушуватися у відділах відчувався крайній брак харчів. Та все ж таки в численних зведених тут сутичках і боях стрільці і командири доказували чудес геройства і посвяти, у виснажливому безконечному маневруванню чудес витривалости.

11. 4. 46 р. група українських повстанців наступали на большевицьку засідку в с. Ясенів (р-н Заболотці, Львів. обл.). Повстанці вигнали большевиків з їхніх становищ, і, вбивши 2 і 2 поранивши, примусили панічно тікати.

12. 4. 46 р. в с. Щитець (р-н Любешів, Волинь. обл.) українські повстанці вбили із засідки агента НКВД - голову місцевої сільради та большевицького представника р-ну, 2 сталінських бандитів взято з полон. Здобуто 4 кріси.

13. 4. 46 р. боївка вд. Сивуля зробила наскок на станицю "стрибків" у селі Молодьків (р-н Солотвин, Станисл. обл.). Убито "оперуполномоченого" НКВД і райначальника "стрибків". "Стрибків" роззброєно і розігнано. Здобуто зброю.

13. 4. 46 р. повстанці розбили збіжений большевицький магазин у с. Товсте (р-н Грималів, Терноп. обл.). Забрано три вагони збіжжя, яке роздано бідній людності.

14. 4. 46 р. вд. Дністер зробив наскок на станицю "стрибків" в с. Петрів (р-н Обертин, Станисл. обл.). "Стрибків" роззброєно і розlгнано; здобуто зброю.

16. 4. 46 р. українські повстанці, зробили засідку на шляху Татаринів-Підзвіринець (р-н Комарно, Дрогоб. обл.), звільнено кілька родин, яких большевики вивозили.

16. 4. 46 р. українські повстанці влаштували засідку б. с. Поступель (р-н Ратно, Волин. обл.), з якої вбито 2 сталінських вислужників із с. Борки.

16. 4. 46 р. поветанці спалили радгосп та зруйнували сільраду в с. Лукавець (р-н Вижниця, Чернів. обл.).

17. 4. 46 р. в с. Нижній Лукавець (р-н Вижниця) спалено 2 радгоспи. Цього ж самого дня в с. Мариничі (цього ж р-ну) повстанці зліквідували енкаведиста Мельніцького Юрія.

17. 4. 46 р. банда большевиків наскочила на вд. УПА. що квартирував на хуторі Обсіч б. с. Войчевичі (Рівен. обл.). У завзятому бою вбито одного енкаведиста і важко поранено "уполномоченого" НКВД - комалдира цієї большевицької банди.

18. 4. 46 р. в с. Гаї Дітковецькі (р-н Підкамінь, Львів. обл.), повстанці вбили голову райвиконкому і 3 донощики НКВД.

20. 4. 46 р. в лісі між сс. Дальнич, Виховні, Новий Став (р-н Жовква, Львів. обл.) енкаведисти заскочили в криївці повстанців Думу, Орла і Крука. Повстанці, вискочивши з криївки, прийняли бій, в наслідок якого впало 8 большевиків і 4 були поранені. У повстанців упав д. Дума, інші щасливо відступили.

20. 4. 46 р. на дорозі Татаринів - Підзвіринець (р-н Комарно, Дрог. обл.) повстанці звели зустрічний бій зі сталінськими посіпаками. Ворогові вбито команданта і 4 рядових посіпак. Повстанці втрат не мали.

22. 4. 46 р. 9 с Свобода Банилвська (р-н Важківці, Чернів. обл.), група повстанців звела зустрічний бій із бандою енкаведистів. Повстанці втрат не мали.

22 4. 46 р. в с. Броди (р-н Ратно, Волин. обл.) повстанці роззброїли станицю "стрибків". Здобуто 2 кулемети і іншу зброю.

24. 4. 46 р. пвд. Стріла під ком. к-ра Я. зробив засідку на шляху Завій - Грабівка (р-н Перегінсько, Станиславів. обл.). На засідку попало 25 енкаведистів, що верталися з грабунку. На ворога відкрито вогонь із 4 кулеметів. Ворог утратив 6 убитими і 4 пораненими. Між убитими ст. лейтенант НКВД. Здобуто 1 ППС, і 1 автоматичну десятизарядку, 1 пістолю, 4 кріси.

26. 4. 46 р. в лісах Любашівського р-ну (Волин. обл.) повстанці звели бій з бандою енкаведистів. У большевиків було убито 1 ст. лейтснента, сержанта і багато рядових (большевики возили їх п'ятьма фірами). Повстанці відступили, втративши 1 вбитого.

29. 4. 46 р. повстанці роззброїли станицю "стрибків" в с. Кадлубиська (р-н Заболотці, Львів. обл.).

30. 4. 46 р. в с. Стара Жидва (р-н Сторожинець, Чернів, обл.) повстанці зліквідували 1 сталінського вислужника, Дутнака Миколу, і роззброїли 2 "стрибків".

30. 4. 46 р. вд. Сивуля разом з боївкою СБ роззброїли станиці "стрибків" у сс. Жураки, Манява, Кричка, Яблінка (р-н Солотвина, Станисл. обл.). Здобуто багато зброї.

В місяці квітні повстанці знищили майже всі радгоспи на терені Сторожинецького р-ну (Чернів. обл.).

В квітні 1946 р. віддли УПА відбули великий рейд на Словаччину. Повстанці відвідали 106 сіл у повітах Межиляборці, Бранов, Гуменне, Гіральтовці (.це були аж на передмістях міста), Стропків, Бардіїв, Пряшів, Сабінов, Михайловці, на півдні дійшли аж під Кошиці. Під час рейду влашговано 11 пропагандивних зборів і 40 гутірок із населенням. По селах і містечках поширено багато революційної літератури словацькою і чеською мовами. Проведено ряд розмов зі словацькою інтелігенцією, студентською молоддю, представниками словацького підпілля, армії і т. п. Слід підкреслити надзвичайно сердечне прийняття, яке скрізь улаштовувало нашим стрільцям словацьке населення - селяни, інтелігенція, а навіть міліцисти і словацькі вояки. Боїв під час рейдів не зведено було, бо, хоч уряд кинув проти рейдуючих відділів дивізії словацької армії, словацькі вояки не хотіли воювати з УПА. Вони, оперуючи по Словаччині, пильно уникали бойових зустрічей з українськими повстанцями. Тому поза одною засідкою в день 16. 4., що її уладили спеціяльно прислані чеські колишні червоні партизани, які по перших повстанських пострілах розбіглися, відділи на свому шляху більших перешкод не мали. Відбутий рейд широким відгомоном відбився по всій ЧСР і надзвичайно спричинився до зміцнення щирої дружби між українським та словацьким народами.

1. 5. 46 р. пвд. Месники зробили засідку на шляху між сс. Тязів - Павелче (р-н Станиславів). На засідку наїхало авто з енкаведистами. Вбито 4 енкаведисти, між ними ст. лейтенанта і сержанта.

1. 5. 46 р. боївка вд. Летуни роззброїла "стрибків" із станиці в с. Журавенко (р-н Журавно, Дрогоб. обл.). Дорогою до села повстанці мали зустрічний бій з бандою енкаведистів, що однак, під сильним повстанським могнем відступила.

1. 5. 46 р. повстанці зробили засідку на енкаведистів, які постійно турбували людність с. Бергомет (р-н Вижниця, Чернигів. обл.). Вбито ст. лейтенента, і рядового енкаведиста і одного поранено.

1. 5. 46 р. вд. Гуцули провів наскок на станицю "Стрибків" у с. Кутиська (р-н Товмач, Станиславів. обл.). "Стрибків" роззброєно і розігнано. Здобуто 20 крісів, 1 жулемет і 8 000 штук набоїв.

2. 5. 46 р. повстанці зробили засідку на енкаведистів у Сторожинецькоиу лісі (Чернів. обл.). Убито 1 лейтенанта і 9 рядових енкаведистів, автомашину спалено.

2. 5. 46 р. повстанці роззброїли станицю "стрибків" у с. Зарва-Обертин, Станислав. обл.).

3. 5. 46 р. пвд Месники зробили засідку на енкаведистів б. залізничної станції Тязів (р-н Галич, Станислав. обл.). На засідку наїхали 4 особові авта. Вогнем повстанців були вбиті ген.-полк. Москаленко, 1 полковник і 2 майори НКВД.

3. 5. 46 р. пвд Дністер розігнав енкаведистів у с. Петрів (р-н Обертин, Станислав. обл.).

3. 5. 46 р. в с. Митниця (р-н Козин, Рівенської обл.) повстанці роззброїли станицю "стрибків". Вертаючись, мали зустрічний бій з большевиками, з якого вийшли без утрат.

4. 5. 46 р. в с. Лукавець Нижний на хуторі Панцела (р-н Вижниця, Чернів. обл.) повстанці із засідки вбили секретаря райвиконкому Довбенка.

4. 5. 46 р. в зустрічному бою в с. Добряни (р-н Городок, Львів. обл.) повстанці вбили ст. сержанта та двох рядових енкаведистів.

4. 5. 46 р. на постій вд. Смертоносці в лісі між сс. Хоростків і Медуха (р-н Єзупіль, Станисл. обл.), вийшла група енкаведистів. Повстанська застава підпустила їх на близьку віддаль, сипнула вогнем, 5 убила, а інші втекли.

5. 5. 46 р. вд. Смертоносці зробили наскок на станицю "стрибків" у с. Бишів (р-н Єзупіль). Ця станиця складалася з самих затятих сталінських вислужників. У бою вбито їх 12, між ними начальника і 1 енкаведиста з р-ну. Здобуто зброю.

7. 5. 46 р. вд. Сурма провів ліквідаційну акцію на станицю "стрибків" у с. Космач (р-н Яблонів, Станислав. обл.). Здобуто 2 кулемети, 19 крісів, 1.150 штук набоїв.

7. 5. 46 р. в с. Зарваниця (р-н Золочів, Львів. обл.) кілька повстанців наткнулося на большевицьку засідку. У перестрілці вбито 2 енкаведисти, повстанці відступили без утрат.

7. 5. 46 р. вдень повстанці виконали замах на 2 енкаведистів на ринку в місті Рогатин (Станислав. обл.). Вбито інспектора НКВД, другий енкаведист, поранений, утік.

8. 5. 46 р. в с. Сверж (р-н Перемишляни, Львів. обл.), повстанці знищили 30-тоновий большевицький танк.

8. 5. 46 р. на передмісті м. Комарно - Литовка (Дрогоб. оол.), повстанці вбили участкового НКВД Сороніка.

9. 5. 46 р. боївка вд Смертоносці зробила засідку на районового начальника "стрибків" - лейтенанта НКВД, що приїхав у с. Петрів (р-н Товмач, Станислав. обл.), з якої вбито його і ще 2 енкаведистів.

9. 5. 46 р. пвд. Летуни мав зустрічний бій із большевиками б. с. Чортіж (р-н Журавно, Дрогоб. обл.). Під сильним повстанським вогнем ворог панічно розбігся.

9. 5. 46 р. пвд. Летуни зробили наскок на большевицький гарнізон у с. Сихів (р-н Стрий, Дрогоб. обл.). Захоплено в полон 5 енкаведистів, між ними 3 підстаршини. Здобуто зброю і військове майно. Пвд. втрат не мав.

10. 5. 46 р. вд. Гуцули роззброїв станицю "стрибків" у с. Волосів (р-н Ланчин, Станислав. обл.), 12. 5. - в с. Майдан Горішний, 14. 5. - в с. Добротів, 16. 5. - в сс. Перерісль і Тарновиця Лісна.

10. 5. 46 р. боївка вд Летуни під ком. к-ра Л. зробила засідку на шляху Сихів - Лотатники (р-н Стрий, Дрогоб. обл.). Зловлено в полон 2 енкаведисти. У той момент на 3 підводах над'їхала група енкаведистів. Енкаведисти зразу розгорнулися у розстрільну та повели наступ. Боївка відступила в напрямі Угольна-Бережниця. Командир Ч. відійшов наперед, щоб провірити дорогу. В той час над'їхала ворожа автомашина, з якої ворог зразу відкрив вогонь. На допомогу командирові надбігла боївка, що криловим вогнем змусила ворога відступити. Ворог мав 2 поранених, повстанці спалили автомашину.

11. 5. 46 р. ворог наскочив на табір вд Рисі в лісі б. с. Петранка (р-н Перегінсько, Станислав. обл.). Вд звів геройський півгодинний бій, у якому загинув командир вд Гонта, ройовий Чорний і стрілець Скиба. У ворога було 10 вбитих і багато поранених.

12. 5. 46 р. боївка вд Смертоносці зробила наскок на станицю "стрибків" у с. Одаї (р-н Тисьмениця, Станислав. обл.). "Стрибків" розброєно і розігнано. Здобуто зброю.

12. 5. 46 р. пвд ім. Хмельницького під ком. к-ра В. знищив вовожий літак у с. Верецьке (Закарпатська обл.). Ворог мав 1 вбитого й одного пораненого. Цього ж дня пвд наткнувся на ворожу засідку. Після короткої перестрілки ворог панічно розбігся.

13. 5. 46 р. боївка вд Летуни знищила радгосп у с. Махнівець (р-н Жидачів, Дрогоб. обл.).

13. 5. 46 р. повстанці наскочили на станицю "стрибків" у с. Елеонорівка (р-н Грималів, Терноп. обл.). "Стрибків" роззброєно і розігнано. Здобуто кулемет і іншу зброю.

13. 5. 46 р. 120 енкаведистів із Топорова (р-н Лопатин, Львів. обл.), заскочили в Топорівських лісах кількох повстанців. У геройському бою вони всі загинули, вбиваючи ст. лейтенанта НКВД і 3 енкаведистів та кількох ранячи.

13. 5. 46 р. на большевицьку засідку в лісі б. с. Чехи (р-н Заболотці, Львів. обл.), наткнулася група повстанців. Бравурним наступом повстанці примусили енкаведистів панічно втікати.

13. 5. 46 р. в с. Рогізно (Садагури, Чернів. обл.), група повстанців наткнулася на ворожу засідку. В перестрілці повстанці поранили 1 енкаведиста.

14. 5. 46 р. пвд. Летуни зліквідували станицю "стрибків" у с. Козари (р-н Букачівці, Станиславівської обл.). Здобуто зброю. Одночасно знищено місцеву молочарню, де здобуто молочні продукти, а також зруйновано сільраду, в якій спалено всі документи. Вбито 3 агентів НКВД.

14. 5. 46 р. боївка вд Летуни провела ліквідаційну акцію на станицю "стрибків" у с. Вишнів (р-н Букачівці). "Стрибків" розігнано. Забрано зброю.

14. 5. 46 р. Купновичі (р-н Рудки, Дрогоб. обл.), повстанці зліквідували нач. "стрибків".

14. 5. 46 р. в с. Літовища (р-н Підкамінь, Львів. обл.), повстанці мали сутичку з енкаведистами, в наслідок якої 1 енкаведиста вбили і 2 важко поранили.

14. 5. 46 р. в с. Щубранець (р-н Садогури, Чернів. обл.), група повстанців зустрілася із "стрибками". В наслідок бою 3 "стрибків" поранено.

15. 5. 46 р. вд УПА зробив засідку на шляху Колки-Бухче (Волин. обл.). Із засідки вбито 4 енкаведистів, між ними ст. лейтенанта.

16. 5. 46 р. банда енкаведистів оточила табір повстанців у лісі б. с. Зазулі (р-н Золочів, Львів. обл.). У бою повстанці вбили 4 енкаведистів і без власних утрат відступили.

17. 5. 46 р. в с. Угерці (р-н Рудки, Дрогоб. обл.), повстанці розігнали банду енкаведистів, що під маскою УПА грабувала українське населення. Енкаведисти втратили 1 вбитим.

21. 5. 46 р. в с. Родатичі (р-н Городок, Львів. обл.), повстанці роззброїли станицю "стрибків".

21. 5. 46 р. в с. Рудків (р-н Козин, Рівен. обл.), повстанці роззброїли станицю "стрибків". Під час акції вбито 4 рядових енкаведистів і участкового НКВД.

22. 5. 46 р. повстанці роззброїли станицю "стрибків" у с. Хильчиці (р-н Золочів, Львів. обл.).

23. 5. 46 р. в с. Гаї Старобродські (р-н Броди, Львів. обл.), повстанці роззброїли станицю "стрибків". Здобуто 30 крісів. 2 автомати і 1 кулемет.

26. 5. 46 р. боївка вд. Летуни зліквідувала в с. Тисів (р-н Болехів, Станислав. обл.), лейтенанта НКВД, а в с. Бряза (цього ж р-ну) начальника гарнізону.

26. 5. 46 р. вд Сурма провів ліквідаційні акції на станиці "стрибків" в сс. Іспас, Кривобороди, Трач, (р-н Коломия) і в с. Микитинці (р-н Косів, Станислав. обл.). Здобуто багато зброї.

27. 5. 46 р. пвд. Летуни звів бій з енкаведівською охороною вузькоколійки б. м. Долина (Станисл. обл.). Убито 3 енкаведистів, а решта втекла. Здобуто кулемет, 3 ППШ тощо.

27. 5. 46 р. в с. Блозів (р-н Рудки, Дрогоб. обл.), група повстанців натрапила на большевицьку засідку. Після короткого, але завзятого бою большевики, залишивши 1 вбитого і 1 пораненого, панічно втекли.

27. 5. 46 р. в с. Бобівці (р-н Сторожинець, Чернів. обл.), повстанці зліквідувапи участкового НКВД.

В м. травні повстанці розброїли станицю "стрибків" у с. Длудин (р-н Мажирічі, Рівен. обл.). Здобуто 1 кулємет, 1 автомат і кріси.

У травні 1946 р. повстанці роззброїли станицю "стрибків" у с. Крилів (р-н Корець, Рівен. обл.). Вбито 2 енкаведистів. Здобуто 1 кулемет, 1 ППС, 1 ППШ, 2 МП, 20 крісів, 80 гранат тощо.

У тварні 1946 р. повстанці зробили наскок на м. Межирічі (Рівен. обл.). Забрано міську друкарню.

У травні 1946 р. повстанці знищили на шляху Корець-Рівне 9 ворожих автомашин, при чому вбито 1 капітана НКВД, 3 лейтенантів. Здобуто 2 ППШ, 4 кріси, 6 пістолів. Одночасно затримано транспорт із 150 коней. Їх зреквіровано для повстанців.

В травні в с. Анівка (р-н Корець) повстанці розброїли станицю "стрибків". Здобуто зброю. Убито 1 енкаведівського лейтенанта і 1 рядового енкаведиста. В травні в с. Янівці (р-н Межирічя) повстанці під час засідки взяли в полон капітана НКВД.

1. 6. 46. р. боївха вд Сурма зліквідувала станицю "стрибків" в с. Текуча (р-н Ябловів, Станисл. обл.).

4. 6. 46 р. боївка вд Сурма в райцентрі Яблонів зліквідувала районового резидента НКВД та 1 енкаведиста.

4. 6. 46 р. в с. Ракобовти (р-н Бузьк, Львів. обл.), повстанці роззброїли станицю "стрибків".

6. 6. 46 р. пвд ім. Богуна наскочив на станицю "стрибків" в с. Бростури (р-н Косів, Станиславів. обл.). "Стрибків" розігнано, здобуого зброю. Одночасно знищено кіноапарат, що мав висвітлювати на селі большевицький пропагандивний фільм.

6. 6. 46 р. повстанці вбили в с. Чехи (р-н Заболотні, Львів. обл.), обласного керівника енкагабівської агентури Нахвостача Павла.

7. 6. 46 р. пвд Дністер під. ком. к-ра Ю. наскочив на станицю "стрибків" у с. Річка (р-н Косів, Станисл. обл.). "Стрибків" після короткого бою розігнано. Здобуто кулемет і іншу зброю.

9. 6. 46 р. повстанці розбили станицю "стрибків" у с. Зеленів (р-н Вашківці, Чернів. обл.). Здобуто зброю.

10. 6. 46 р. боївка вд Сурма зробила засідку на шляху Космач - Яблонів (Станисл. обл.). Із засідки вбито 1 капітана НКВД, 1 ст. лейтенанта і 1 рядового енкаведиста. Здобуто кулемет, 1 автомат і 1 пістоль. У похідній торбі одного з офіцерів були важливі поліційні документи.

17. 6. 46 р. під час наскоку 150 большевицьких бандитів на один рій вд Сурма б. с. Полипи (р-н Коломия, Станисл. обл.), від рою, що відступив, відлучилися 4 стрільці. Вони були змушені прийняти нерівний бій. Б'ючись по-геройськи, вони вбили 16 большевиків і самі загинули.

18. 6. 46 р. в день на ринку в м. Миколаїв (Дрогоб. обл.), повстанці виконали замах на відомого енкаведиста.

18. 6. 46 р. в с. Товмач (р-н Куликів, Львів. обл.), енкаведисти обскочили хату, де були к-р Л. і 2 стрільці. В наслідок бою повстанці вбили лейтенанта і 2 рядових енкаведистів і без утрат відступили.

24. 6. 46 р. вд Гуцули під ком. к-ра Т. знищили вузькоколійку на шляху Рафайлова - Надвірна (Санисл. обл.). Убито 5 енкаведистів із охорони колійки, здобуто 2 кулемети, кріси, амуніцію тощо.

30. 6. 46 р. в с. Ясенів (р-н Заболотці, Львів. Обл.), кілька повстанців найшли на засідку НКВД. У бою повстанці вбили енкаведівсьхого сержанта та важко поранили нач. райнкгб.

3. 7. 46 р. пвд УПА зробив засідку на шляху Надвірна-Станиславів недалеко м. Надвірна. На засідку наїхали 4 ворожі автомашини з транспортом харчів. Повстанці вбили 4 енкаведистів, здобули багато консерв і солонини, а автомашини спалили. Большевицький гарнізон в м. Надвірна, зачувши стрілянину, всю ніч провів у суворій поготівлі. Навколо міста були виставлені сильні застави, що безперервно освічували терен ракетами. Ранком артилерія обстріляла з гармат ліси Манявського Скиту, Городище, Гвоздецьку гору.

5. 7. 46 р. на табір вд ім. Хмельницького, що квартирував у лісі біля с. Плавє (р-н Славсько, Дрогоб. обл.), з двох боків наскочили большевики. Вд. утративши 1 вбитим, прорвався з оточення і відв'язався від ворога, завдаючи йому втрат 7 вбитими, між ними і командир банди, і кількома пораненими.

6. 7. 46 р. вд Булава під ком. к-ра К. на шляху свого просування мав коротку перестрілку з ворогом б. с. Коростенко (р-н Хирів Дрогобицької обл.). Пізніше, о год. 4,20 б. с. Рудавка заднє забезпечення запримітило, що ворог приховано і дуже обережно підсувається до вд. Вд підпустив його на віддаль 25 м і відкрив по ньому вогонь, вбиваючи 3 енкаведистів, з к-ром погранзастави з с. Ялове, та 1 ранячи. Під час дальшого маршу чути було гуркіт авт та поодинокі постріли, що вказувало на те, що ворог проводить бльокаду лісу. О год. 6,15 перша чота відкрила вогонь по ворогові, що підступив ззаду. Ворожий наступ затримано. Почався запеклий бій. Ворог зчинив сильний вереск. Большевицькі офіцери криком заохочували бійців до наступу. На допомогу першій чоті прийшла друга. З гучним "Слава" повстанці рушили в протинаступ. Вд помаршував далі. Цього ж самого дня вд мав ще 3 короткі але запеклі бої. У цих боях ворог утратив 55 убитими, з ними 1 полковник, 3 майори і кілька молодших старшин, і щось із 70 поранених.

7. 7. 46 р. вд УПА, вертаючись із мітингу, проведеного з населенням с. Камінна (р-н Ланчин, Станисл. обл.), б. с. Волосів потрапив у большевицьку засідку. Притиснений повстанськими кулеметами ворог відступив, залишивши 4 убитих.

7. 7. 46 р. на полях б. с. Кути (р-н Олесько, Львів. обл.), пвд повстанців мав сутичку з енкаведистами, що втративши 1 вбитим і 1 пораненим, панічно відступили.

8. 7. 46 р. в с. Рудавка (р-н Хирів, Дрогоб. обл.), на постій повстанців наскочила банда ениаведистів силою 40 чоловіка. Повстанці звели бій, у якому загинули 2 енкаведисти з 1 полковником.

8. 7. 46 р. вд Залізні зробив засідку на шляху Надвірна - Отинія (Станисл. обл.), на енкавидівську панцерку, що мала вертатись з с. Виноград. Коли о год. 13,30 панцерка над'їхала, по ній сипнули сильним кулеметним вогнем, і пошкоджена панцерка стала. Большевики мали 6 убитих, між ними нач. райНКВД з Отинії Шевчук, капітан НКВД, ст. сержант та знаний агент з с Виноград.

10. 7. 46 р. у зустрічному бою з енкаведистами в с. Гливки (р-н Ланчин, Станисл. обл.), стрільці вд Залізні вбили 4 енкаведистів.

10. 7. 46 р. під час вечері в с. Вільшаник (р-н Самбір, Дрогоб. обл.), вд Басейн був заскочений бандою енкаведистів. Після короткого, але завзятого бою большевихи, втративши 6 убитими, панічно втекли.

10. 7 46 р. вд Сірі переловив на шляху Водники-Семиківці (р-н Єзупіль, Станисл. обл.), 3 автомашини, що везли контингентове збіжжя. Автомашини розбито, збіжжя роздано селянам, шоферів відпущено.

11. 7. 46 р. на заставу вд УПА в с. Кривотули Старі (р-н Отинія, Станисл. обл.), найшла банда енкаведистів, що вибралася грабувати село. Від вогню повстанських кулеметів бандити, залишивши на бойовищі 8 убитих, розбіглися.

15. 7. 46 р. в сутичці з групою енкаведистів б, м. Галич (Станислав. обл.). Стрільці вд Сірі убили енкаведівського ст. лейтенанта й 1 рядового енкаведиста.

15. 7. 46 р. в лісі б. с. Кругів (р-н Олесько, Львів. обл.), під час облави банда енкаведистів найшла на постій вд Сіроманці. Зав'язався бій, у якому повстанці вбили 5 енкаведистів і з утратою 1 убитим відступили.

15. 7. 46 р. в лісі б. с. Пітрич (р-н Галич) большевики наскочили на табір вд Сірі. У завзятому бою повстанці вбили 7 бандитів і 9 поранили.

18. 7. 46 р. група повстанців мала сутичку з енкаведистами в с. Чехи (р-н Заболотці, Львів. обл.). Повстанці вбили секретаря комсомолу.

19. 7. 46 р. в с. Острівець (р-н Олесько, Львів. обл.), повстанці знищили участкового НКВД і 2 енкаведівських агентів.

20. 7. 46 р. пвд Басейн зробив засідку б. с. Черхава (р-н Самбір, Дрогоб. обл.), куди мала вертатися банда енкаведистів із с. Сприня. Незабаром над'їхали 2 підводи енкаведистів. По них відкрито вогонь. Зав'язався бій. Большевики мали 5 убитих, між ними ст. лейтенанта, та 1 пораненого. Здобуто зброю.

21. 7. 46 р. вд ім. Хмельницького наскочив на станицю "стрибків" у с. Гнила (р-н Бориня, Дрогоб. обл.). Станицю спалено, вбито участкового НКВД.

27. 7. 46 р. боївка вд ім. Хмельницького роззброїла "стрибків" (т. зв. дружинники) в с. Латірна (Закарпатська обл.), і провела пропагандивну гутірку з селянами.

29. 7. 46 р. вд Залізні зробили наскок на спиртзавод в м. Товмач (Станислав. обл.). Спиртзавод зруйновано.