ПЕТРО МІРЧУК
НАРИС ІСТОРІЇ ОУН
(Перший том: 1920-1939)

Передмова від видавництва

Вступне слово автора

Частина І: Передвісники ОУН

Українська Військова Організація. Революційна діяльність УВО. Партійно-політичне життя в Західній Україні. Початки націоналістичних осередків на ЗУЗ. Українські націоналістичні організації за кордоном.

Частина II: Народини ОУН

Дві Конференції Українських Націоналістів. Перший Конґрес Українських Націоналістів в 1929 році. Українське політичне життя в час постання ОУН. Відгомін на створення ОУН. Український
націоналізм супроти фашизму і гітлеризму. Клітини ОУН на чужині.

Частина IIІ: Проти польського окупанта

Перші організаційні кроки. Політично-виховна діяльність ОУН. Культ стрілецьких могил.
Концепція „перманентної революції”. Проблема ОУН-УВО. Бойові акції УВО в 1929 році.
Дві Конференції УВО-ОУН в 1930 році. Арешти і судові процеси від січня 1929 до кінця 1930 року.
Сотник Ю. Головінський крайовим провідником ОУН.

[ця частина є доповненням, написаним іншим автором]
Загальне становище в підсовєтській Україні

Завоювання українських земель большевиками. Большевицька окупаційна влада.
Три періоди московсько-большевицької політики на Україні. Період воєнного комунізму. Доба
НЕП-у й „українізації”. Наслідки „українізації”. Літературний і мистецький рух. Українська Автокефальна Православна Церква. Доба сталінських репресій. Большевицька колективізація – поворот до невільництва. Організоване народовбивство в 1932-1933 роках. Два закони про народовбивство. Ліквідація УАПЦеркви. Боротьба з національними ухилами в партії. Початкові роки диктатури Хрущова в Україні.

Частина IV: Проти червоного окупанта

УВО та ОУН в підсовєтському підпіллі. Переслідування ОУН та інформування населення.
З реєстру дій самостійницького підпілля. Харківський процес СВУ і СУМ в 1930 р. Присуди, розстріли, повстання в 1930-х роках. Розстріли українських комуністів в 1933 р. Розкриття УВО-ОУН на Східніх Землях України. Офіційне большевицьке ствердження. Розстріли й заслання українських письменників. Третя хвиля арештів 1936 р. Нова хвиля терору проти українських письменників. Організація Українських Націоналістів-Державників. Підпільні організації та ОУН на Наддніпрянській Україні.

Частина V: Другий етап
революційних дій ОУН в Західній Україні (1930-1938)

Розділ перший:

Доба репресій. Друга саботажна акція в 1930 р. Експропріяційні напади в 1930 р.
Замордування крайового провідника ОУН сотника Ю. Головінського. Пацифікація.
Свідчення чужинців про пацифікацію. Світовий відгук на пацифікацію. Відплатний терор ОУН-УВО.

Розділ другий:

Зміни в Крайовій Екзекутиві ОУН на ЗУЗ. Бойова діяльність ОУН. Вбивство польського
посла Тадеуша Голуфка. Арешти і присуди (від січня 1931 до червня 1932). Наглі суди в Польщі.

Розділ третій:

Вбивство комісара поліції Чеховського. Зміни в Крайовому Проводі ОУН в 1932 р. Празька Конференція в 1932 р. Процес „конґресівців”. Арештування і присуди (від червня по грудень 1932 р.). Напад на пошту в Городку. Наглий суд за Городок. Присуд та екзекуція. Справа Городка перед ОУН.

Розділ четвертий:

Конференція Проводу ОУН в Берліні в червні 1933 р. Бандера провідником ОУН на ЗУЗ. ОУН на ЗУЗ і „органічний сектор”. Справа імпрези „Українська молодь Христові”. Шкільна акція в 1933 р. Атентат на шкільного куратора Ґадомського. Протимонопольна акція. Атентат у большевицькому консуляті у Львові в 1933 р. Юнацтво ОУН перед судом. Протибольшевицька акція.

Розділ п'ятий:

„Нурець” польської поліції серед підпілля. Язва провокації та оцінка цього явища.
Боротьба з конфідентством і провокацією. Атентати на намовлювачів до донощицтва.
Ліквідація конфідентів і донощиків. Становище на ЗУЗ та ОУН в оцінці об'єктивного поляка.

Розділ шостий:

Вбивство польського міністра Б. Пєрацького. Невиконані атентати. Арешт бойовиків
ОУН під Надвірною. Варшавський процес Бандери і товаришів. Львівський „Процес Бандери”.

Розділ сьомий:

Ув'язнення і засуди за два роки. Суди над молоддю. Великий політичний процес
за шкільну акцію в Перемишлі в 1934 р. Спровокований процес в 1935 р. Статистика
політичних процесів на ЗУЗ за 1929-1934 рр. Концентраційний табір Береза Картузька.

Розділ восьмий:

Відбудовування керівництва і роботи ОУН у 1934 р. Л. Ребет провідником КЕ ОУН на ЗУЗ та її склад. Новий курс праці ОУН. Постання незалежної фракції в ОУН – „ЗОВ”. Веринська справа.
Боротьба проти комуністичного підпілля.

Розділ дев'ятий:

Крайова Екзекутива ОУН на Північно-Західніх Землях. Три великі політичні процеси на Волині.
Великі арешти на Волині в 1937 і 1938 роках. Початки партизанської підготови.
Великий політичний процес у Рівному в 1939 р.

Розділ десятий:

Бойові виступи ОУН в Галичині. Протиколонізаційний виступ у Радехівщині. Оцінка некоординованих дій. Арешти і засуди (січень 1935 – грудень 1937). Виступи проти польських погромників.
На робітничому відтинку. Проблеми націоналістичної преси.

Частина VI: ОУН в закордонних країнах

Організація Проводу ОУН і розміщення її станиць за кордоном. Підривні заходи з боку противників. Внутрішньо-організаційна праця ПУН. Зовнішньо-політична діяльність. Персональні проблеми ПУН. Роттердамська трагедія. Спроби большевицької провокації й атентату. Атентат на полк. Коновальця. Підготова визволення Степана Бандери з в'язниці. Проблема наслідства Голови ПУН.

Частина VII: Карпатська Україна

Політичне становище Закарпаття. Незалежність Карпатської України. Організування
збройної сили. „Українські націоналісти ніколи не капітулюють!” Небезпечна розколина.

Частина VIII: Перед вибухом Другої світової війни

В ідейній єдності з Карпатською Україною. Наступ польської поліції на українське студентство.
Новий Провід ОУН на ЗУЗ. Відплатні акції. Загадкова загибель Мирослава Тураша.
Політичні процеси в 1939 році. Римський „II. Великий Збір Українських Націоналістів”.
Напередодні Другої світової війни. Повстанські бої з поляками.

© Петро Мірчук. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Перший том: 1920-1939.
За редакцією Степана Ленкавського. Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968.